BLOG
Bu Programda Ürün Yerleştirme Bulunmaktadır.

1 Nisan tarihi itibari ile günde ortalama 4.30 - 5 saat televizyon izleyen Türkiye televizyon izleyicileri ' BU PROGRAMDA ÜRÜN YERLEŞTİRME BULUNMAKTADIR' yazısıyla karşılaştılar. Yazı önce hareketliydi sonra 10 saniye program başlamadan önce kalarak izleyiciye bilgi verildi, konu ile ilgili mevzuatlar gereği uyarıldı.

İzleyiciler hala ÜRÜN YERLEŞTİRME  ne demek? BU PROGRAMIN NERESİNE NE YERLEŞTİRiLMİŞ ANLAMAYA çalışıyorlar. Konu pazarlama iletişimi ile ilgili bir tanımlama. Product placement teriminin Türkçeleştirilmiş hali kısaca. Türkiye pazarlama dünyası genel izleyicinin çok küçük bir oranını oluşturmaktadır. Kaldı ki pazarlama dünyasında bile konunun 'vitrin ve ürün düzenlemekle ' ile ilgili bir algısı bulunmaktadır.

Eğitim, kültür seviyesi, ekonomik düzey gibi konularda insan profilinin çok çeşitlilik gösterdiği  ülkemizde, izleyicilerin konuyla ilgili hazır bir algısının olmaması da gayet normal bir durumdur.

İngiltere'de OFCOM ürün yerleştirme uygulamasının belirteci olan iç içe geçmiş çift P amblemini belirteç olarak kullanıyor ve uygulama başlamadan 2 ay önce logoyu kamuoyuna tanıtarak, konu ile ilgili bir algı oluşturma yoluna gitti.

Türkiye ise bir anda beliren daha önce izleyicinin müdahil olmadığı bir konu ile ilgili uyarıldı. Uyarıyı algılamak için de uyarılan konu ile ilgili bir beklentinin hazırlığın olması gerekmektedir. Örneğin trafik ışıkları gibi... Yani trafikte olduğunu bilmek,yaşamak gerekir.

Ürün yerleştirme bilinç düzeyinde daha etkin bir uygulamadır. Bilinç altı gönderim ve yaklaşımları bulunsa da, tüm iletişim çalışmalarının etkinliği bilinç düzeyinde gerçekleşir.

Bilinçlenen izleyicinin etkisi ve geri bildirimleriye; kitch, estetik olmayan, yapıtlara zarar veren uygulamaların oranı azalacaktır. 

Konu ile ilgili aşağıdaki önerilerin tartışılabilir olduğunu düşünmekteyim.